Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Novi master rad o Zasavici

Dana 27.10.2011. nas kolega i saradnik Marko  Cvijanović, uspešno je odbranio je master tezu pod nazivom Predlozi mera Remedijacija za Specijalni Rezervat Prirode Zasavica, pred komisijom: predsedavajući Dr Branko Miljanović, članom Dr Dragana Vukov i mentorom Dr Zorica Svirčev.  Cestitamo Marku od srca i želimo mu puno uspeha u daljem radu.

U nastavku Vam prikazujemo izvod i delove zaključka:

Izvod

„Specijalni rezervat prirode Zasavica (Zasavica) je prirodno dobro od nacionalnog i međunarodnog značaja, koje pored postojeće zaštite trpi jak antorpogen uticaj. Izmenjeno je okruženje vodotoka Zasavice, prirodne šume su zamenjene oranicama, stare šume plantažnim topolama, a naselja duž rezervata, osim Mačvanske Mitrovice, ne poseduju sistem za prečćavanje otpadnih voda. Takođe, slabo je organizovano komunalno odnošenje smeća usled čega se javljaju divlje deponije.

Prostornim planom posebne namene kao i drugim strateškim dokumentima predviđene su mere za očuvanje i unapređenje stanja u Zasavici, ali za potpuno sprovođenje akcionih planova potrebno je pored staraoca aktivno uključivanje lokalnih zajednica, lokalnih samouprava kao i resornih ministarstava i sekretarijata.

Primena remediacionih mera u Zasavici je ograničena i ukoliko bi se primenjivale morale bi prvo dobiti saglasnost Zavoda za zaštitu prirode. Međutim, izvan granica Zasavice postoji mogućnost i potreba primene preventivnih i sanacionih mera u cilju očuvanja i unapređenja stanja u rezervatu.“

Deo Zaključka

„Primena remediacionih mera u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica i okolini je moguća i poželjna. Neke mere može da sprovede sam Upravljač, dok su za neke potrebna podrška lokalne zajednice pa čak i resornog ministarstva odnosno sekretarijata. Ohrabruje činjenica da je upravljač prilikom izrade planskih dokumenata uključivao predstavnike lokalne zajednicee i lokalne samouprave i predvideo neke od mera. Zahvaljujuci tome se u narednom periodu zajedničkim integralnim pristupom svih zainteresovanih strana u zaštiti u upravljanju prirodnim dobrom SRP Zasavica mogu očekivati poboljšnjanja i unapređenja u konzerviranju ovog prirodnog dobra od opšteg i međunarodnog značaja.“

 

Nova knjiga o biodiverzitetu Zasavice – Dnevni leptiri Zasavice

Krajem meseca septembra u izdavaštu Pokreta gorana Sremska Mitrovica i JP Službeni glasnik, autora Predraga Jakšiča i Ane Nahirnić, objavljena je nova kniga o biodiverzitetu Zasavice, pod nazivom Dnevni lepiri Zasavice. Knjiga sadrži 4 poglavlja koja se odnose na ; opšte o Rezervatu, Apsekte zaštite faune dnevnih leptira u SRP Zasavica, zatim na opšte odlike dnevnih leptira i pregled utvrđenih dnevnih vrsta na prostoru rezervata Zasavica. U knjizi kroz fotografiju i teskt obuhvaćeno je  56 vrsta dnevnih leptira. Nadamo se da će  knjiga poslužiti kako stučnoj javnosti tako i svim zainteresovanim posetiocima da bolje upoznaju svet dnevnih leptira Zasavice.

Knjiga Leptiri Zasavice

Camping Zasavica

Camping Zasavica

Camping Zasavica

Zasavica Camping očekuje goste.

www.camping-zasavica.com

Nove vrste Leptira u SRP Zasavica

thecla betulae Zasavica 2010Prisustvo istraživača na terenu potvrđuju i novi podaci za faunu Leptira. Letos na istraživačkom kampu zabeležena je prva od 3 nove vrste leprira u SRP Zasavica. To je bio Thecla betule - Brezov dukat (Cvijanović, 2010), zatim Nymphalis antiopa - Kraljevski plašt (Stanković 2011) i Callophrys rubi - Kupinov Repkar (Cvijanović, 2011). O svakoj od pomenutih vrsta, njihovom rasprostranjenju i brojnosti u Rezervatu narednim istraživačkim aktivnostistima obezbedićemo više podataka.

tekst i foto
Dipl ekolog Marko Cvijanovic

Polyporus squamosus – Šrkipavac na Zasavici

srkipavac 2

Šrkipavac na Zasavici

Dana 1.5.2011 u okolini vizitorskog centra na Valjevcu ,na deblu jasena pronađen je izuzetan primerak gljive Polyporus squamosus ili po naški Škripavca. da ne bude zabune škripavac smo pronalazili i ranije, ali do sada ovo je najveši zabeleženi primerak na Zasavici, Težio je 5.5 kg i imao prečnik od 57 cm.

Šrkipavac je česta i široko rasprostrawena vrsta, Raste na živom ili trulom drvetu (vrba, hrast, topola, bagrem, voćke), u šumama, parkovima, vrtovima i voćnjacima. Obično se javlja u proleće, ponekad i u jesen, dok se u ostalim sezonama retko sreće. Igra važnu ulogu u ekosistemima šuma pri razlaganju drveta, ali se neretko sreće i kao parazit na živom drvetu. Interesantna je po tome što razlaže lignin

Škripavac nije otrovna vrsta a u zavistnosti od literature i autora svrstava se u nejestive ili ne preterano ukusne vrste.

Poseta državnog sekretara Gorana Petkovića kampu Zasavica

poseta gorana petkovicaDana 20.04 2011 godine auto-kamp Zasavica u izdradnji posetio je drzavni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Goran Petkovic kako bi se upoznao sa realizacijom projekta koje ovo Ministarstvo finansira.

Obeležavanje Dana magarica

Rezervat prirode zasavica Vas poziva na treći Dan magarica

Dana 30. 4.2011, u Vizitorskom centru SRP Zasavice (od 9h) obeležiće se treći Dan magarica, na kome će se održati Drugo svetsko takmičenje u pravljenju paprikaša od magarećeg mesa koji ce posetioci moci da degustiraju.

Promocija proizvoda od magarećeg mleka

Ugledni kozmeticki salon ce sve dame koje posete manifestaciju tretirati sa dnevnom i nocnom kremom od magareceg mleka.

Svi gosti će moći probati i kupiti kobasice i salame od magarećeg mesa.

Promocija i degustacija najskupljeg sira na svetu od magarećeg mleka

Program će upotpuniti i razgovori o lečenju specifičnih bolesti proizvodima od magarećeg mleka kao i lečenju medicinskih stanja radom sa životinjama.

Dobro došli na ovu jedinstvenu manifestaciju

Upravnik rezervata
Slobodan Simić

Zlatna medalja za kvalitet šunke od mangulice

nagrada za sunku 2011Povodom 78 Medjunarodnog poljoprivrednog sajma koji se ove godine odrzava od 14-21. maja 2011 god. u Novom Sadu, krajem aprila meseca obavljeno je ocenjivanje prijavljenih proizvoda. Pokret gorana Sr.Mitrovica se takmicio u konkurenciji Domaca sunka od mangulice koja je po misljenju komisije osvojila zlatnu medalju za kvalitet u 2011 godini.

Preuređen turistički brod Umbra

umbraOd ovog proleća u rezervatu je u ponudi novi preuređeni turistički brod sa gornjom platformom kojom se posetioci mogu izdići iznad pojasa trske i posmatrati okolinu.

Novosadsko proleće

igor pavlovic gradonacelnik NS

Igor Pavličić

Na 19. po redu manifestaciji „Novosadsko proleće“, na Spensu učešće je uzeo i rezervat Zasavica koji se predstavio programom proizvoda od genetičkih resursa Srbije i u delu zaštićena prirodna dobra Vojvodine sa biodiverzitetom rezervata. Tokom obilaska štand rezervata je posetio i gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić koji se upoznao sa aktivnostima u rezervatu.