Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Opšte informacije

Šta Zasavica pruža

Očuvanost izvornih pejsaža, autentična folkorna obeležja i kulturno-istorijski spomenici predstavljaju Zasavicu kao jedinstvenu i zaokruženu turističku celinu.

Živopisna smena šuma, vlažnih livada, širokih obala i same vode, bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta, tradicionalan način života na reci oslikan kroz folklor i svakodnevni život, istorijsko nasledje koje seže u pradavna vremena, pruža posetiocima tokom cele godine posve retke, privlačne i neponovljive turističke sadržaje.

Odmor, rekreacija, plovidba, osmatranje i proučavanje prirode u Specijalnom Rezervatu Prirode – Zasavica može biti ostvariv i za Vas. Obrazovni programi za đake i studenate u cilju proučavanja prirodnih vrednosti preporučuju se kroz jednodnevne i višednevne boravke i stručno pripremljene programe i aktivnosti.

Zbog svog biodiverziteta, prisustva reliktnih, endemičnih i retkih vrsta i njihovih životnih zajednica, nedovoljno podataka o nekim grupama organizama, kao što je slučaj sa insektima, mogućnosti praćenja inter i intraspecijskih odnosa, interakcije abiotičkih i biotičkih faktora, područje se može odrediti kao intersantno i pogodno za naučna i stručna istraživanja.

Sportskim ribolovcima je, na posebno uređenim lokacijama i čekama omogućen, uz malo sreće, ulov lepih primeraka divljeg šarana, štuke ili zlatnog karaša.

Vožnja čamcima kroz samu Zasavicu za ljubitelje foto-safarija pravo je uživanje pošto vas priroda nikada ne ostavlja ravnodušnim, a kao posebna atrakcija nudi se eko hleb i mačvanska riba na talandari.

Za individualne i organizovane posete sve stručne informacije i vodičku službu obezbedjuje upravljač zaštićenog područja Pokret Gorana iz Sremske Mitrovice.

sve turističke informacije (smeštaj, rezervacije) možete dobiti u Turističkoj agenciji Anitours u Sremskoj Mitrovici na tel: 022/613-466, ulica Trg Vojvođanskih brigada 4 ili e-mailom: turizam@zasavica.org.rs. Kontakt osoba je Ljilja Radovanović.

Be Sociable, Share!