Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Pravilnik SRP Zasavica

Na osnovu Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode Zasavica (Sl.glasnik RS 19/97) izvršni odbor Pokreta gorana Sremska Mitrovica kao staraoc nad rezervatom donosi:

P R A V I L N I K

o načinu vršenja ribolova u SRP Zasavica

Član 1

Na osnovu Uredbe o zaštiti SRP Zasavica člana 4, stav 8 zabranjen je privredni ribolov a na osnovu člana 4, stav 6 staraoc obezbeđuje sportski selektivni i sanitarni ribolov.

Član 2

Pokret gorana u daljem tekstu staraoc, zabranjuje ribolov na celoj teritoriji rezervata Zasavica autohtone vrste Umbra krameri (mrguda,crnka),osim po posebnoj dozvoli Zavoda za zaštitu prirode Srbije i nadležnog Ministarstva u naučne svrhe.

Član 3

Staraoc se u svemu pridržava Zakona o ribolovu kad su u pitanju periodi zabrane zbog mresta i minimalne dužine ulovljene ribe svih vrsta.

Član 4

Staraoc zabranjuje ribolov svim vrstama mreža, bubnjeva, burdi, senkera,struje, grabuljanja i svim drugim nedozvoljenim alatom.

Član 5

Staraoc dozvoljava ribolov u dozvoljenim terminima i dužinama ulovljene ribe ribolovnim priborom, udicom na plovak, varaličarenje, štapom na dubinku a na osnovu propisane dnevne i godišnje ribolovne dozvole koje staraoc izdaje na posebnom obrascu. Sportski ribolovac za jedan dan pecanja može izneti do 3 kom krupne ribe (štuka,šaran,som,linjak) i do 5 kg sitne bele ribe i američkog patuljastog soma.

Član 6

Ustanovljava se lovostaj za sledeće vrste riba:

  • Som – od 01.05-15.06
  • Šaran – od 31.03-31.05
  • Štuka – od 01.02-31.03
  • Linjak – od 15.04-30.06

Zabranjen je sportski ribolov svih ribljih vrsta od 01.04-30.09 u vremenu od 21-3h i od 01.10-31.03 u vremenu od 18-4h

Zabranjuje se lov sledećih vrsta riba čija je dužina ispod ispod:

  • Šarana (Cyprus carpio L.), 30 cm
  • Štuka (Esox lucius L.), 30 cm
  • Deverika (Abramis brama L.), 20 cm
  • Linjak (Tinca tinca L.), 20 cm

Član 7

Staraoc će putem čuvarske službe vršiti nadzor nad nedozvoljenim i dozvoljenim ribolovom, kontrolisati važnost izdatih ribolovnih dozvola i podnositi prekršajne i krivične prijave nadležnom organu za učinjena prekršajna i krivična dela.

Član 8

Ovaj pravilnik važi do naredne izmene ili promene Zakonskih osnova.

U Sremskoj Mitrovici
01.11. 2007. god.
Upravnik SRP Zasavica
Slobodan Simić
Be Sociable, Share!