Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Projekat BBI – Matra

Zaštita i upravljanje Specijalnim rezervatom prirode Zasavica kao sredstvo za održivi ruralni razvoj

„Zaštita i upravljanje Specijalnim rezervatom prirode Zasavica kao sredstvo za održivi ruralni razvoj“ dvogodišnji je pilot projekat podržan od strane holandskog BBI–Matra programa, koji će od januara 2009. godine biti sproveden od strane holandske organizacije Wageningen International, lidera projekta i Pokreta gorana Sremske Mitrovice, lokalnog partnera. Glavni cilj projekta je objedinjavanje zaštite i upravljanja Specijalnim rezervatom prirode Zasavica sa održivim ruralnim razvojem, naročito sa razvojem održive poljoprivrede i turizma. Osim toga, biće unapređen kapacitet i institucionalni okvir za upravljanje zaštićenim dobrima u Srbiji. Tokom sprovođenja aktivnosti biće korišćeni rezultati Life projekta „Zaštita biodiverziteta plavne doline reke Save“, u okviru koga je utvrđeno trenutno stanje korišćenja zemljišta u plavnom području Save, a Natura 2000 staništa i vrste kartirani i obrađeni u bazu podataka.Kroz ovaj projekat biće razrađen plan razvoja i upravljanja Specijalnim rezervatom prirode Zasavica, koji će biti usmeren na razvoj održive poljoprivrede i eko turizma. Osim toga, projekat će doprineti povećanju brojnosti dve ugrožene rase stoke, koje su nekada bile brojne u dolinama Save, a od kojih je samo mali broj opstao do danas. To su Sremska crna lasa (mangulica) i Podolsko goveče, obe vrste na FAO listi ugroženih starih rasa. Biće promovisana reintrodukcija ovih vrsta na farme u okolini SRP „Zasavica“ i njihov pozitivan doprinos održavanju poplavnih livada ispašom, a samim tim i doprinos upravljanu biodiverzitetom ovih ekosistema. Projekat će razviti i strategiju za unapređenje institucijalnog i organizacionog okvira za upravljanje zaštićenim područjima širom Srbije, baziranu na iskustvu stečenom na Zasavici. Glavni korisnik projekta biće Pokret gorana Sremske Mitrovice, organizacija odgovorna za upravljanje Rezervatom, dok će Ministarstvo za životnu sredinu i Zavod za zaštitu prirode Srbije dobiti znanje iz oblasti planiranja upravljanja zaštićenim područjima koje je u skladu sa međunarodnim standardima i metodama. Investicije lokalnih preduzetnika iz sektora poljoprivrede i turizma biće podsticane kroz mali investicioni fond koji je na raspolaganju u okviru ovoga projekta.

Be Sociable, Share!