Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Aktivnosti

Tekuće aktivnosti:

Pilot projekat na Zasavici u okviru mreže „Sava Parks“ (v. Document links)

Krajem 2015. započela je realizacija jednogodišnjeg projekta „Zasavica FloPP – Pilot projekat plavljenja u SRP Zasavica“. Pilot projekat na Zasavici deo je projekta „Jačanje zaštite reke Save i njenih plavnih dolina“ koji implementiraju Fondacija EuroNatur, Park prirode “Lonjsko polje” i Društvo za zaštitu ptica i prirode iz Osijeka.

Pilot projektom je predviđeno uključenje lokalnih aktera radi informisanog dijaloga i zajedničkog rešenja postojećeg konflikta u upravljanju vodom u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica.

Glavni cilj je stvaranje uslova za rešenje kojim bi se omogućilo podizanje nivoa Zasavice i timedoprinelo poboljšanju hidroloških uslova Rezervata do 2022. godine. Ovaj cilj je u skladu saPlanom upravljanja SRP Zasavica 2012 -2022 (v. Document links)

Redovne aktivnosti:

Istraživački kamp

Tokom jula ili avgusta u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica svake godine održavaju se istraživački kampovi u organizaciji Naučno-istraživačkog društva studenata biologije „Josif Pančić“. Ucešće u kampu uzima 15-25 studenata biologije koji rade na istraživanju ukupnog diverziteta rezervata. Smeštaj je na pašnjaku Valjevac u podignutom objektu Vidikovac odakle istraživači svakodnevno odlaze na teren u cilju inventarizacije diverziteta flore i faune. Po povratku sa terena uzorci se obrađuju na fakultetu, a zatim se Upravi rezervata dostavljaju izveštaji. Pored redovne inventarizacije diverziteta u poslednje dve godine obavlja se prstemovanje ptica standardnim ornitološkim metodama. Tako da je sad rezervat ušao u Evropsku bazu podataka i postao još jedan punkt gde se prstenuju ptice u cilju praćenja migracije ptica u Evropi.

Međunarodni radni kamp

Vec šestu godinu zaredom, u periodu jul – avgust, u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica organizuje se međunarodni radni kamp u organizaciji Mladih istraživača Srbije i Uprave rezervata. Učešce u kampu uzima do 10 mladih punoletnih osoba iz celog sveta.

Volonterima koji dolaze na radne kampove u Zasavicu u slobodno vreme nude se bogati sadržaji: upoznavanje grada Sremske Mitrovice – posete “Muzeju Srema” i upoznavanje se istorijom rimskog grada Sirmiuma, obilazak arheoloških lokaliteta po gradu i starog dela Mitrovice. Jedan ceo dan je posvećen upoznavanju Beograda i obilasku brodom Velikog Ratnog ostrva. Pored Beograda organizuje se jednodnevni obilazak Novog Sada i Petrovaradina, a usput se posećiju manastir Hopovo i Nacionalni park Fruška Gora.

Be Sociable, Share!