Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Novi master rad o Zasavici

Dana 27.10.2011. nas kolega i saradnik Marko  Cvijanović, uspešno je odbranio je master tezu pod nazivom Predlozi mera Remedijacija za Specijalni Rezervat Prirode Zasavica, pred komisijom: predsedavajući Dr Branko Miljanović, članom Dr Dragana Vukov i mentorom Dr Zorica Svirčev.  Cestitamo Marku od srca i želimo mu puno uspeha u daljem radu.

U nastavku Vam prikazujemo izvod i delove zaključka:

Izvod

„Specijalni rezervat prirode Zasavica (Zasavica) je prirodno dobro od nacionalnog i međunarodnog značaja, koje pored postojeće zaštite trpi jak antorpogen uticaj. Izmenjeno je okruženje vodotoka Zasavice, prirodne šume su zamenjene oranicama, stare šume plantažnim topolama, a naselja duž rezervata, osim Mačvanske Mitrovice, ne poseduju sistem za prečćavanje otpadnih voda. Takođe, slabo je organizovano komunalno odnošenje smeća usled čega se javljaju divlje deponije.

Prostornim planom posebne namene kao i drugim strateškim dokumentima predviđene su mere za očuvanje i unapređenje stanja u Zasavici, ali za potpuno sprovođenje akcionih planova potrebno je pored staraoca aktivno uključivanje lokalnih zajednica, lokalnih samouprava kao i resornih ministarstava i sekretarijata.

Primena remediacionih mera u Zasavici je ograničena i ukoliko bi se primenjivale morale bi prvo dobiti saglasnost Zavoda za zaštitu prirode. Međutim, izvan granica Zasavice postoji mogućnost i potreba primene preventivnih i sanacionih mera u cilju očuvanja i unapređenja stanja u rezervatu.“

Deo Zaključka

„Primena remediacionih mera u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica i okolini je moguća i poželjna. Neke mere može da sprovede sam Upravljač, dok su za neke potrebna podrška lokalne zajednice pa čak i resornog ministarstva odnosno sekretarijata. Ohrabruje činjenica da je upravljač prilikom izrade planskih dokumenata uključivao predstavnike lokalne zajednicee i lokalne samouprave i predvideo neke od mera. Zahvaljujuci tome se u narednom periodu zajedničkim integralnim pristupom svih zainteresovanih strana u zaštiti u upravljanju prirodnim dobrom SRP Zasavica mogu očekivati poboljšnjanja i unapređenja u konzerviranju ovog prirodnog dobra od opšteg i međunarodnog značaja.“

 

Be Sociable, Share!