Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Održano 5 seminara o održivom socio-ekonomskom razvoju i zaštiti prirode

U okviru projekta „Dunav koji živi“ koji finasira Evropska unija iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija, organizovani su seminari o održivom socio-ekonomskom razvoju i zaštiti prirode u periodu od 26 novembra do 13 decembra 2013. Godine u Somboru, Apatinu, Odžacima, Baču i Bačkoj Palanci, području budućeg UNESCO Rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ u Srbiji.

slika sa seminara

Seminarima je prisustvovalo više od 100 učesnika – predstavnika lokalne samouprave, nevladinih organizacija, upravljača zaštićenih prirodnih područja, turističkih organizacija, obrazovnih ustanova i loklanog stanovništva.

Učesnicima je predstavljeno nekoliko tema, pre svega o osnovama zaštite prirode u Republici Srbiji sa čime je prisutne upoznala dr Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Zatim su gosti iz „Zelene akcije“ Zagreb, Marko Košak i Hrvoje Radovanović, govorili o zaštiti prirode u Evropskoj uniji, a Vesna Maksimović iz WWF (Svetskog fonda za zaštitu prirode) je približila učesnicima seminara značaj UNESCO rezervata biosfere, sa primerima dobre prakse. Dragan Milojičić , predstavnik konsultantske kuće SUPORT i Jasmin Sadiković iz organizacije „Zeleni Osijek“ su prezentacijom „Ekoturizam kao osnova socio-ekonomskog razvoja na području prekograničnog Rezervata biosfere“, na konkretan način obrazložili razlog i značaj održavanja seminara u gradu Somboru i opštinama Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka, koje se nalazi u samom Rezervatu biosfere „Mura-Drava-Dunav“.

Tokom diskusije koja je sledila u popodnevnom delu seminara učesnici su identifikovali potencijale koje svaka od opština ima, a koji mogu biti iskorišćeni kao polazna osnova za lokalni razvoj na dobrobit zaštite prirode i loklanog stanovništva. Osim toga predložene su i projektne ideje koje mogu biti realizovane u saradnji sa institucijama i nevladinim organizacijama iz Hrvatske.

Projekat „Dunav koji živi“ – Jačanje kapaciteta za zaštitu ekosistema srednjeg Podunavlja – put ka održivom razvoju prekograničnog područja Hrvatska– Srbija realizuju Zeleni Osijek iz Hrvatske i Pokret gorana Sremske Mitrovice u saradnji sa Javnom ustanovom Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrednostima na području Osiječko-baranjske županije, Zelenom Akcijom iz Zagreba i Unijom ekologa Srbije – UNECO. Cilj projekta je uspostavljanje prekogranične saradnje u upravljanju zaštićenim područjima kroz zajednički proces planiranja i razvijanje javne svesti i kapaciteta svih zainteresovanih strana za zaštitu prirode i održivi razvoj.

cross border logos

Be Sociable, Share!