Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Dan reke Save

Dan reke Save obeležava se 1. juna u četiri zemlje kroz koje protiče reka Sava – Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija. Ovaj dan obeležava se sa ciljem promocije izuzetnih ekoloških vrednosti i ekonomskih potencijala reke Save, razvoja održivog korišćenja kao i važnosti dobre regionalne saradnje koja doprinosi boljem kvalitetu vode i vodenom ekosistemu, a time i boljem kvalitetu života stanovništva u slivu reke Save.

Reka Sava je pritoka Dunava, a nastaje u severozapadnoj Sloveniji. Formiraju je reke Sava Dolinka i Sava Bohinjka, a 946 kilometara nizvodno uliva se u Dunav u Srbiji. Od izvora do ušća prolazi kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Reka Sava povezuje tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd, ali nema saobraćajne povezanosti, jer reka nije plovna kroz celi tok. Ovaj mali promet rečnog saobraćaja dozvoljava prirodi da napreduje.

Zbog svoje veličine, pejzažne raznolikosti, ekoloških vrednosti i broja ljudi čiji opstanak direktno zavisi od njene vode, reka Sava je jedna od najvažnijih pritoka Dunava. Ekološki značaj reke Save i njenih plavnih područja ogleda se u činjenici da je oko jedne trećine od ukupnog poplavnog područja (322 875 ha) i dve trećine vodotoka već zaštićeno – kao nacionalni parkovi, Ramsar lokacije i druga zaštićena područja. Sava je izvanredna reka od Pan-evropskog značaja.

Projekat Sava TIES će obeležiti ovaj važan dan organizovanjem lokalnih događaja sa ciljem podizanja svesti javnosti o značaju očuvanja reke Save; njenom značaju za stanovnike i ekosistem; kao i o manje poznatim pretnjama kao što su invazivne strane vrste.

image001

Be Sociable, Share!