Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Sastanak s lovcima na području Parka prirode Lonjsko polje

U petak, 14.06.2019., u prostorijama lovačkog doma „Fazan-Topolje“ u Donjoj Jelenskoj održan je sastanak s stejkholderima iz sektora lovstva za područje Parka prirode Lonjsko polje, jednog od partnera Sava TIES projekta.

Sastanku su prisustvovali: predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza, Lovački savez Sisačko-moslavačke županije, Šumarski fakultet Zagreb, lovci lovišta na području Parka prirode Lonjsko polje i predstavnici Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.

Održano je stručno predavanje na temu Afričke svinjske kuge i rasprava o trenutnim preventivnim merama koje su na snazi. Drugi deo sastanka odnosio se na uslove zaštite prirode izdate u sklopu ocene prihvatljivosti lovnih osnova za područje ekološke mreže Natura 2000.

MEETING WITH HUNTERS_LONJSKO POLJE (2)

Be Sociable, Share!