Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Sastanak sa stejkholderima za područje zajedničkog pašnjaka Repušnica

U petak, 31.05.2019., u prostorijama Prijemnog centra Repušnica održan je Sava TIES sastanak stejkholdera u cilju dogovora oko zajedničkog korišćenja prostora zajedničkog pašnjaka Repušnica na području Parka prirode Lonjsko polje.

Sastanku su prisustvovali: predstavnik lokalne samouprave grada Kutine, predstavnik zajedničkog pašnjaka Repušničko polje, predstavnik lovaca, predstavnici Hrvatskih šuma (Šumarija Kutina), predstavnici Hrvatskih voda, kao i državni inspektor zaštite prirode i predstavnici Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.
Cilj sastanka je bio utvrđivanje problema i pronalaženje rešenja na području zajedničkog pašnjaka Repušničko polje kako bi se unapredila saradnja među korisnicima prostora.

Stakeholder meeting_Repušnica_Lonjsko polje (1)

Be Sociable, Share!