Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Sava Ties – Planiranje aktivnosti na pilot područjima

Specijalna pažnja DTP Sava TIES projekta posvećena je metodama upravljanja invazivnim vrstama biljaka u slivu reke Save, imajući u vidu da invazivne strane vrste pored toga što spadaju u jednu od najvećih globalnih pretnji bioraznolikosti, predstavljaju i veliku opasnost po ekologiju, ekonomiju i opšte zdravlje.

U skladu sa DTP Sava TIES radnim planom, u regionu će biti testirane različite metode za suzbijanje invazivnijih vaskularnih biljaka kako bi se utvrdila njihova uspešnost i iznos troškova potreban za to. Projektni konzorcijum je označio 7 pilot područja u 4 države kao ogledne površine na kojima će se uklanjanjati invazivne vrste. Ove ogledne površine se nalaze se unutar sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park „Ljubljansko barje“ (Slovenija), Park prirode „Lonjsko Polje“ (Hrvatska), Zaštićeni predeo „Odransko polje“ (Hrvatska), Nacionalni park „Una d.o.o. Bihać“ (Bosna i Hercegovina), Tišina (Bosna i Hercegovina), Specijalni rezervat prirode Zasavica (Srbija), Specijalni rezervat prirode Obedska bara (Srbija).

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (Srbija) označen je kao vodeći partner za radni paket 5 – Implementacija na pilot područjima („Pilot Implementation“). Predstavnici Zavoda, zajedno sa rukovodiocima područja, obišli su 7 oglednih površina u periodu od 14. do 18. septembra sa ciljem razvijanja Implementacionih planova („Pilot Implementation Plans“).

Rukovodioci područja, kao lokalni poznavaoci, predložili su po najmanje dve ogledne površine na kojoj će biti vršeno kartiranje i uklanjanje invazivnih biljaka koje predstavljaju najveću ekonomsku i ekološku pretnju. Revitalizacija staništa će na ovim površinama biti praćena naredne dve godine. Takođe će biti praćeni fizički i ekonomski parametri kako bi se utvrdila uspešnost primenjenih mera na pilot područjima.

Napravljen je šablon za planiranje pilota – „Template for Pilot implementation planning“, u svrhu upoređivanja rezultata izveštaja koji se odnose na troškove i biofizički uspeh primenjenih mera. Informacije korisne za buduće aktivnosti upravljanja invazivnim vrstama u slivu reke Save obezbediće se praćenjem iskorišćenih alata, opreme i osoblja, kao pokazatelja radne snage i efikasnosti.

Rezultati će biti predstavljeni u Zajedničkom izveštaju („Joint implementation report“), koji će biti pripremni dokument za pravljenje finalnih smernica za uspešnu politiku upravljanja invazivnim vrstama i obuku zainteresovanih strana koje će biti predstavljene ključnim donosiocima odluka.

2

Be Sociable, Share!