Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Sava TIES predstavljen na Svetskom danu vlažnih staništa 2019 – „Budućnost na rubu močvare“

Događaj pod nazivom „Budućnost na rubu močvare“ održan je u subotu 02. 02. 2019. u selu Stružec (Hrvatska), smeštenom na rubu Parka prirode Lonjsko polje. Ogranak Matice hrvatske u Кutini i Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje su bili organizatori skupa, a pokrovitelj je bio Grad Popovača uz podršku Sisačko moslavačke županije i Turističke zajednice Grada Popovača. Održan je i okrugli sto „Od Strušca 2002. do Strušca 2019.“ uz niz predavanja i filmskih projekcija.

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje predstavila je ciljeve i glavne aktivnosti projekta Sava TIES, usmerene na očuvanje vlažnih staništa u zaštićenim područjima od izvora do ušća reke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama. U sklopu predstavljanja projekta dat je naglasak na promociju tradicionalnog korištenja zemljišta u zaštićenim područjima, posebno u jačanju tradicionalne poljoprivrede kao što je ekološka poljoprivreda i ekstenzivno pašarenje, a zatim i proizvodnja tradicionalnih proizvoda i razvoj održivog turizma. U tu svrhu Ustanova je pripremila i edukativne letke projekta Sava TIES koji su bili na raspolaganju posetiocima.

33

32

31

Be Sociable, Share!