Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

U susret jeseni uklanjamo invazivne biljne vrste!

Invazivne strane vrste jedna su od najvećih pretnji biološkoj raznolikosti i uzrokuju velike ekološke, ekonomske i zdravstvene probleme. Stoga je projekat Sava TIES usmeren na pronalaženje uspješnih metoda uklanjanja invazivnih biljnih vrsta u slivu reke Save. Učinkovitost i troškovi različitih metoda iskorenjivanja invazivnih stranih vrsta testiraju se u sklopu projekta na najinvazivnijim vaskularnim biljkama u regiji. Ispitna mesta za iskorenjivanje će biti na sedam pilot područja u četiri zemlje. Parcele sa kojih se uzima uzorak nalaze se u zaštićenim područjima: Park prirode Ljubljansko Barje (Slovenija), Značajni predeo Odransko polje (Hrvatska), Park prirode Lonjsko polje (Hrvatska), Nacionalni park Una (Bosna i Hercegovina), Tišina (Bosna i Hercegovina), Specijalni rezervat prirode Zasavica (Srbija) i Specijalni rezervat prirode Obedska Bara (Srbija).

U avgustu i septembru 2019. godine zaposleni u Institutu za zaštitu prirode Vojvodine, zajedno sa upravnicima zaštićenih područja posetili su pilot područja kako bi videli napredak u praćenju i iskorenjivanju invazivnih vrsta. Posedujući ključno lokalno znanje o vrstama koje predstavljaju najveću ekološku i ekonomsku prietnju, rukovodioci nalazišta označili su uzorke parcela na kojima će se invazivne biljke iskoreniti i prebrojati, a njihov broj će se pratiti u narednim godinama kako bi se pokazao uspeh primenjenih metoda iskorenjivanja.

Projektni partneri započeli su uklanjanje invazivnih stranih vrsta. Park prirode Ljubljansko Barje uklonio je žlezdasti nedirak (Impatiens glandulifera) ručnim izvlačenjem, dok je Nacionalni park Una počeo seći češki dvornik (Reynoutria x bohemica). Amorfa (Amorpha fructicosa) je označena i biće uklonjena iz zaštićenog područja u Odranskom polju, Parka prirode Lonjsko polje, Specijalnog rezervata prirode Obedska Bara i jezera Tišina. U okviru posebnog rezervata prirode Zasavica biće uklonjena invazivna biljka prava svilenica (Asclepias syriaca).

Invazivne vrste mogu biti poražene samo ako su naši napori dobro usmereni i odlučni. Stoga je jedini način pronalaženja učinkovitih rešenja za uklanjanje invazivnih vrsta karakterističnih za sliv reke Save saradnja i razmena praktičnih iskustava među projektnim partnerima – jer delimo zajednički cilj.

Zasavica Asclepias syriaca (3)-min

Tisina 1-min

Odransko polje-min

Obedska bara-min

NP Una-min

Lonjsko polje 3-min

Ljubljansko barje-min

Be Sociable, Share!