Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Ujedinjeni u borbi protiv invazvnih vrsta u slivu reke Save

Članovi Mreža parkova uz reku Savu okupili su se 12. marta 2019. godine na regionalnoj radionici u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica u Sremskoj Mitrovici, koja je organizovana u okviru projekta Sava TIES. Cilj radionice je bio da doprinese pronalaženju delotvornog rešenja za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka, koje nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan uticaj na zdravlje ljudi i uzrokuju velike ekonomske gubitke.

Momir Paunović iz Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” je u ime Međunarodne komisije za zaštitu Dunava istakao veliki problem invazivnih vrsta i pohvalio inicijativu Sava TIES projekta za rešavanje ovog gorućeg problema u slivu reke Save. Gospodin Paunović je ohrabrio sve građane da daju svoj doprinos u borbi protiv invazivnih vrsta korišćenjem mobilne aplikacije pomoću koje mogu da se dele informacije o čak 37 invazivnih vrsta od evropskog značaja.

„Invazivne strane vrste imaju veliki negativan uticaj na zaštićena prirodna područja jer potiskuju i ugrožavaju prirodnu vegetaciju i tako smanjuju biološku raznovrsnost. Veliki problem Specijalnog rezervata Zasavica je invazivna strana vrsta „cigansko perje” koja će biti uklonjena sa površine od oko 30 ha u rezervatu tokom SavaTIES projekta” – rekao je Slobodan Simić, direktor Rezervata Zasavica.

Invazivne strane vrste su biljke, životinje i drugi organizmi koji nisu prirodno rasprostranjeni na određenom području, već su unešene prvenstveno ljudskim delovanjem. Nekontrolisano se šire slivom reke Save, istiskuju domaće vrste, imaju negativan uticaj na druge domaće vrste, menjaju svojstva zemljišta, smanjuju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod odbrane od poplava i sl. Ukratko – menjaju prirodna staništa od opšteg značaja i veoma ih je teško iskoreniti. Procenjuje se da šteta koju imaju na svetsku ekonomiju iznosi oko 1,4 milijardi dolara, tj. oko 5 % vrednosti svetske ekonomije.

Projekat „Očuvanje staništa sliva reke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“ sufinansiran je sredstvima Evropske unije (ERDF, IPA), a sprovodi se na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Partneri na projektu su fond „EuroNatur“, JZ „Кrajinski park Ljubljansko barje“, JU „Park prirode Lonjsko Polje“, JU „Zeleni prsten Zagrebačke županije“, JP „Nacionalni park Una d.o.o. Bihać“ , Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica, JP „Vojvodinašume“. Vrednost projekta Sava TIES je 1.604.137 €!

Link na mobilnu aplikaciju za deljenje informacija o invazivnim vrstama:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.mygeossias&hl=en

Za više informacija:
Pokret gorana Sremske Mitrovice
Svetog Save 19, Sremska Mitrovica
E-mail: zasavica@zasavica.org.rs
Telefon: +381 22 614 300

53

51

52

Be Sociable, Share!