Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Vikend pun dešavanja

Prošlog vikenda predstavljen je Sava TIES projekat na dešavanjima organizovanim u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj, u mestu Donja Zdenčina održana je manifestacija pod nazivom „Kosci za kosce“. Još jedan popularan događaj „Pecka Outdoor Festival“ organizovan je u opštini Mrkonjić grad u Bosni i Hercegovini.

DONJA ZDENČINA, HRVATSKA – Cilj ovog događaja bila je promocija tradicionalnog načina košenja livada uz vlažna područja sliva reke Save kao i podizanje svesti o očuvanju misteriozne ali i ugrožene vrste ptice- Kosac (Crex crex) čiji opstanak zavisi od takvih staništa. Problem biljnih invazivnih vrsta je usko povezan sa ovim pitanjima budući da zbog njih zarastaju staništa bitna za kosce. #Sava TIES aktivnosti su predstavljene posetiocima kao moguća rešenja očuvanja staništa negujući lokalnu tradiciju i kulturu.

Mrkonjić grad, Bosna i Hercegovina – U međuvremenu se u Bosni i Hercegovini održao Pecka Outdoor Festival u opštini Mrkonjić grad. Posetioci su se upoznali sa aktivnostima Centra za životnu sredinu i saznali iz prve ruke o o aktivnostima koje su sprovedene na polju bare Tišina. Ovaj festival je okupio veliki broj entuzijasta, ljubitelja prirode i sportista kao i izlagača lokalnih proizvoda i drugih meštana. Festival je sproveden u organizaciji Udruženja za podršku održivom razvoju „Greenways“.

VIKEND PUN DEŠAVANJA 4

VIKEND PUN DEŠAVANJA 2

VIKEND PUN DEŠAVANJA 1

VIKEND PUN DEŠAVANJA 3

Be Sociable, Share!