Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

5. sastanak partnera Sava TIES projekta

Uprkos globalnoj pandemiji izazvanoj koronavirusom 20-ak članova Mreže parkova uz reku Savu, iz 13 različitih institucija i 5 zemalja održali su putem virtuelne platforme regionalnu radionicu i sastanak svih članica Mreže.

U svrhu jačanja i unapređenja Mreže parkova uz reku Savu održana je regionalna radionica s ciljem usmeravanja daljnjeg rada Mreže, definisanja vizije i misije te same strukture. „Osim izazova pronalaženja najboljih načina suzbijanja i upravljanja invazivnim stranim vrstama koje predstavljaju glavnog neprijatelja i okosnicu Sava TIES projekta, važan cilj nam je ojačati i dovesti do prepoznatljivosti Mrežu parkova uz reku Savu“ – izjavila je voditeljka radionice dr.sc. Mirjana Bartula, predstavnica nevladine ekološke organizacije Pokret Gorana Sremska Mitrovica iz Srbije. Cilj Mreže je očuvanje prirodnih i kulturnih vrednosti reke Save od izvora do ušća, njenih pritoka i poplavnih površina, bioraznolikosti, povoljnog ekološkog stanja i kulturnog nasleđa za sadašnje i buduće generacije, a to se može postići samo zajedničkim radom.

Predstavljene su planirane pilot mere u zaštićenim područjima za ovu godinu, razvoj baze podataka o invazivnim stranim vrstama sliva reke Save, studije o korišćenju zemljišta i procene rizika za određene invazivne strane vrste za koje je dokazano da već stvaraju velike probleme u slivu reke Save poput amorfe, zlatnice ili dvornika. Ujedno je najavljen početak rada na proučavanju zakonodavnih okvira vezanih uz upravljanje invazivnim stranim vrstama u zemljama Savskog bazena s ciljem kako bi se preporuke temeljene iskustvima ovog projekta prezentovale donosiocima odluka na nacionalnom i regionalnom nivou i konačno uvrstile u zakonodavstvo. Navedeni rezultati i preporuke značajni za sektore zaštite prirode, poljoprivrede, šumarstva i vodnog sektora biće sažeto objedinjeni u završnoj publikaciji Sava TIES projekta kako bi bili dostupni široj javnosti.

Iako su se članovi Mreže tek virtuelno okupili, možemo zaključiti kako je ovaj sastanak bio veoma koristan i uspešan za razmenu informacija, međusektorsko povezivanje, ali i deljenje pozitivnih misli u ovo izazovno vreme koje nas je zateklo.

NP_Una_Pilot_site (3)

SPN_Mission_vision

VSUME_Obedska bara_Pilot_Site (1)

VSUME_Obedska bara_Pilot_Site (2)

VSUME_Obedska bara_Pilot_Site (3)

VSUME_Obedska bara_Pilot_Site (4)

WP1 (1)

WP1 (2)

WP2_Final_publication

Be Sociable, Share!