Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Politika kvaliteta

Tokom 23 godine ljubavi i zaštite, Pokret gorana Sremska Mitrovica, prva NVO kojoj je dato na upravljanje jedno zaštićeno područje u Srbiji – Specijalni rezervat prirode “Zasavica”, ispunjava svoju misiju i to veoma uspešno.

Uspostavljanjem i poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u Pokretu gorana Sremska Mitrovica, obezbeđujemo turističke usluge u korišćenju zaštićenog područja – čime kao upravljač ispunjavamo zahteve i očekivanja posetilaca, turista, domaćih i prekograničnih partnera i ostalih zainteresovanih strana.

Predsednik Pokreta gorana Sremska Mitrovica (upravnik rezervata) i ključni kadrovi posvećeni su zadovoljavanju svih primenljivih zahteva korisnika usluga i ostalih zainteresovanih strana i stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zakonskom regulativom i međunarodnim standardom SRPS ISO 9001:2015.

Svi zaposleni su posvećeni uspešnom sistemu kvaliteta i odgovorni su za kvalitet posla koji obavljaju, prihvatajući timski i projektni rad, otvorenost, kreativnost, stalna poboljšanja i preventivna delovanja, kao prepoznatljiv stil rada Pokreta gorana Sremska Mitrovica.

Osnove naše politike kvaliteta su:

  • Zadovoljni naši korisnici usluga i ostale zainteresovane strane, jer pokazujemo sposobnost i pouzdanost da pružamo visokokvalitetne i ekološki povoljne turističke proizvode i usluge,
  • Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima SRPS ISO 9001:2015 i konkretnim ciljevima kvaliteta, uz stalna poboljšavanja,
  • Efektivno upravljanje procesima, od nuđenja i rezervacije do potpune realizacije usluge,
  • Pružanje usluga zahtevanog i očekivanog kvaliteta, prema zahtevima ISO 18065:2015 za turizam i srodne usluge, što omogućava povećavanje broja posetilaca i jačanje pozicije Pokreta gorana Sremska Mitrovica kao upravljača Specijalnog rezervata prirode «Zasavica».

Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi iskustvo i veština svakog zaposlenog, je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa, proizvoda i usluga u cilju zadovoljenja naših korisnika!

Predstavnik rukovodstva za kvalitet obezbeđuje da je svima u Pokretu gorana Sremska Mitrovica politika kvaliteta dostupna, saopštena i objašnjena, kao i da je dostupna svim relevantnim zainteresovanim stranama.
Politika kvaliteta se preispituje minimum jedanput godišnje, da bi se utvrdila njena delotvornost.

Sremska Mitrovica, maj 2020. god.
Predsednik Pokreta gorana Sremska Mitrovica

Be Sociable, Share!