Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Radionica na temu invazivnih vrsta održana u Sarajevu

U Sarajevu je 18.februara 2020. godine, održana prva radionica u okviru projekta „Utvrđivanje prisustva i mapiranje rasprostranjenosti invazivnih vrsta na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo“. Projekat sprovode Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG u saradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja, a finansira ga Fond za zaštitu životne sredine Federacije BiH.

Na prvoj radionici su predstavljeni ciljevi projekta te rezultati prve faze terenskog rada i mapiranja invazivnih vrsta u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo. Tom prilikom su svoj rad predstavile i druge organizacije i institucije koje rade na problemu invazivnih vrsta u Bosni i Hercegovini. Na radionici je istaknut značaj problema invazivnih vrsta, posebno u zaštićenim područjima, te važnost donošenja mera za njihovo suzbijanje.

Centar za životnu sredinu je tom prilikom predstavio projekat “Sava TIES” i iskustva nastala u dosadašnjem radu na implementaciji ovog projekta koji sprovode na području Zaštićenog staništa “Tišina”, opština Šamac. Prisutni su razmenili aktuelne informacije i iskustva o ovoj temi s ciljem uspostavljanja buduće saradnje kao i mogućnosti kreiranja baze podataka. Jedan od zaključaka ove radionice je i neophodnost uspostavljanja sistema praćenja širenja i kontrole invazivnih vrsta u Bosni i Hercegovini.

inv_I_rad_2

RADIONICA-SARAJEVO

Be Sociable, Share!