Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Sava TIES – završena predavanja o invazivnim vrstama u osnovnim školama

U okviru međunarodnog projekta Sava TIES, tokom februara 2020. godine u osnovnim školama „Filip Višnjić“ u Jameni i Moroviću (Srem) održana su predavanja o invazivnim vrstama. Na času biologije đaci su upoznati sa značajem i opasnostima po ljudsko zdravlje, ekonomiju i prirodu, koje nam donose invazivne vrste unete iz udaljenih krajeva. Predavanja u školama su zaustavljenja krajem februara iz preventivno-zdravstvenih razloga.

Kroz interaktivnu prezentaciju predavača iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Alen Kiš, Tanja Bošnjak i Marko Đapić) deca su upoznata sa značajem reke Save, kao međunarodnim ekološkim koridorom koji povezuje četiri države.

Na praktičnim primerima invazivnih vrsta u Posavini (ambrozija, kiselo drvo i dr.) prikazano je kako je Čovek, nekada slučajno a nekad sa najboljom namerom, uneo vrste koje ovde nemaju prirodnih neprijatelja i zato u uslovima povoljne sredine mogu nekontrolisano da se šire. Ove vrste zajedno sa našim domaćim koriste prirodni koridor reke Save za svoje širenje.

Objašnjeno je kako od njihovog blagovremenog registrovanja i prepoznavanja u našem okruženju zavisi veličina štete koju prouzrokuju i troškovi njihovog suzbijanja.

Đaći su prepoznavali domaće i strane vrste koje imaju različitu ulogu u prirodi, a nalaze se u njihovom okruženju. Po završetku predavanja đacima su podeljeni prigodni paketići.

skola Jamena 3

skola Jamena 3

Be Sociable, Share!