Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Pronađene dve nove vrste insekata za rezervat

Obradom materijala od prošle godine utvrđene su dve nove vrste insekata za rezervat. Nove vrste insekata pripadaju grupi Diptera (dvokrilaca) i Mantoidea (bogomoljki).

Mantoidea -bogomoljke
Prema pristiglim rezultatima potvrđeno je da se zaista radi o alohtonoj bogomoljki iz roda Hierodula. Vrsta je poreklom iz Azije i na teritoriji Srbije za sada je zabeležena samo jedna vrsta ovog roda, H. tenuidentata. S obzirom na to da se u Evropi trenutno šire barem dve vrste H.tenuidentata i H.patellifera trebalo bi je detaljnije pogledati. Pored pomenute dve vrste, u literaturi se često pominje još jedna vrsta nejasnog taksonomskog statusa H.transcaucasica. Ipak, uzimajući u obzir trenutno stanje s prisustvom ovog roda u Srbiji, kao i rasprostranjenja ovog roda u Evropi, jedinka najverovatnije pripada vrsti H.tenuidentata. Dok se ne prikupi još podataka i uzoraka za detaljniju analizu ovaj primerak se za sada vodi pod nazivom Hierodula cf. tenuidentata i to je 4 nalaz u Srbiji.

PRONAĐENE DVE NOVE VRSTE INSEKATA ZA REZERVAT_html_c719884f976792e1

Diptera -dvokrilci
Prema pristiglim rezultatima pronađeni insekt pripada tipulidnim komarcima, vrsta Ptychoptera contaminata (Linnaeus,1758), pronađen je na lokalitetu Gajića ćuprija, 02.08.2020.godina. Prema elektronskoj bazi podataka o biodiverzitetu insekata u Srbiji- Alciphron postoje samo 3 nalaza za Srbiju a poslednji je iz 2017. godine,dok u Bioras-ovoj elektronskoj bazi podataka se navode tri vrste iz roda Ptychoptera (P.albimana, P.lacustris, P.scutellaris) ali bez nikakvih drugih podataka ni zabeleske o raspro-stranjenju, ali se vrsta P.contaminata ne pominje. Takođe autori Török et al.,(2015) za Srbiju navode još jednu vrstu P.incognita za okolinu Prijepolja selo Gostun. Ovaj nalaz vrste Ptychoptera contaminata u rezervatu je najzapadniji i najjužniji za područje Srbije. Vrsta je nova za SRP Zasavica i Mačvanski region. Prema Simova-Tosic,D.,Oosterbroek,P.,(2003) za Srbiju se navodi 90 vrsta tipulidnih komarcima ali se rod Ptychoptera ne navodi s tim da se u nekim stranim radovima pominje vrsta Tipula (Ptychoptera) contaminata ili Tipula contaminata sto su samo sinonimi. Opšta karakteristika vrste Ptychoptera contaminata je da je to široko rasprostranjena zapadno-palerktička vrsta, koja se javlja duž močvara, različitih bara i jezera, sa periodom leta počev od aprila i završava početkom oktobar (Zitek-Zvirtek 1971).
PRONAĐENE DVE NOVE VRSTE INSEKATA ZA REZERVAT_html_2992f9017fe5d35b

Be Sociable, Share!