Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Drugi nalaz euro-sibirske patke u rezervatu

Patka (Tadorna tadorna) je vrsta vodenih ptica, rasprostranjena i uobičajena u evro-sibirskom regionu Palearktika. Ovo je ptica koja se gnezdi u umerenom Evro-sibiru. Većina populacija migrira u suptropska područja zimi, ali ova vrsta je uglavnom nastanjena u najzapadnijoj Evropi. Uobičajena je oko obale Velike Britanije i Irske, gde često posećuje slane močvare i ušća. Viđanja ove ptice su retka u Severnoj Americi gde se vodi kao retki posetioc u SAD i Kanadi. I pored smanjenja pogodnih lokacija ili fragmentacije staništa ovoj vrsti se populacijski trend povećava, i stoga se vrsta ne približava pragovima za ugrožene.  U Srbiji predstavlja redovnu, ali malobrojnu vrstu tokom seobe i zimovanja. Najčešće je posmatrana na ribnjacima. Od 2011.godine je postala i gnezdeća vrsta u Srbiji. Na Zasavici prvi put je posmatrana 2013.godine na Valjevcu a ovaj nalaz (20.03.2022.god.) je drugi za rezervat.

tadorna tadorna (7)

tadorna tadorna (20)

 

SketchUp free download

Be Sociable, Share!