Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Započeo projekat #Sava TIES

standard logo - light green ink-image-Sava TIES

Projekt regionalnog značaja „Očuvanje staništa sliva reke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“  započeo je 1. juna 2018. godine.

Tokom sledeće tri godine projekt će se sprovoditi na području četiri zemlje kroz koje protiče reka Sava – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj  projekta je da se pronađe delotvorno rešenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. To su biljke koje prirodno ne žive na našem prostoru, već su slučajno ili namrno unete ljudskim aktivnostima. Nekontrolisano se šire slivom reke Save, imaju negativan uticaj na druge domaće vrste ili ih čak u potpunosti potiskuju, smanjuju plodnost tla, zarastaju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod odbrane od poplava i sl. Ukratko – menjaju prirodna staništa od evropskog značaja i izuzetno ih je teško iskoreniti. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan uticaj na zdravlje ljudi i uzrokuju velike ekonomske gubitke. Procenjuje se da šteta koju imaju na svetsku ekonomiju iznosi oko 1,4 milijardi dolara, tj. oko 5% vrednosti svetske ekonomije.

Projekt je sufinansiran sredstvima Evropske unije (Evropski fond za regionalni razvoj – ERDF i program IPA). Ukupna vrednost iznosi 1.604.137 €! Partneri na projektu su fond „EuroNatur“, JZ „Krajinski park Ljubljansko barje“, JU „Park prirode Lonjsko Polje“, JU „Zeleni prsten Zagrebačke županije“, JP „Nacionalni park Una d.o.o. Bihać“ , Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica, JP „Vojvodinašume“.

U sklopu projekta, na sedam područja u četiri zemlje, testiraće se različite metode za delotvorno uklanjanje biljaka poput japanske falope, bagremca, kiselog drveta i ciganskog perja koje već izazivaju ozbiljne štete u slivu reke Save. Naglasak je na međusektorskoj saradnji jer jedino efikasnom saradnjom različitih struka, nacionalnih/lokalnih vlasti i lokalnog stanovništa možemo doći do željenih rezultata.

Ovaj projekt je važan i sa apekta jačanja i unapređenja Mreže parkova uz reku Savu (Sava Parks Network) čiji je dugoročni cilj očuvanje prirodnih i kulturnih vrednosti reke Save od izvora do ušća, njenih pritoka i poplavnih područja, biodiverziteta, povoljnog ekološkog statusa i kulturnog nasleđa.

Invazivne strane vrste glavni su izazov za zaštitu biodiverziteta u 21. veku. Ujedno, one su glavni izazov pred nama! Pratite nas na službenoj internet stranici i na društvenim mrežama! Posetite našu lepoticu reku Savu, fotografišite, objavite… i ne zaboravite da koristite #SavaTIES!

Predstavljanje Sava TIES projekta stručnoj javnosti

Projekat Sava TIES je predstavljen u Novom Sadu na Seminaru o invazivnim vrstama Srbije. U periodu od 2. do 4. decembra 2018. godine velik broj predavača i učesnika iz zemalja regiona okupio se sa ciljem razmene iskustava o invazivnim vrstama, trenutnoj sitaciji i aktivnostima u ovoj oblasti.

Seminar je organizovalo Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” iz Novog Sada. Na seminaru su učestvovali projektni partneri Centar za životnu sredinu (BiH) i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (RS) gde su brojnim učesnicima predstavili Sava TIES projekat.

savaties

Svetski dan vlažnih područja

Dana 01.02.2019. godine predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode prisustvovali su obeležavanju Svetskog dana vlažnih područja u Šapcu. Skup je organizovan od strane Ministarstva zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i IUCN – Regionalne kancelarije za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, uz podršku Grada Šapca, Centra za stručno usavršavanje, Šabac i OŠ „Stojan Novaković“ iz Šapca.

Stručni saradnik za zaštitu šuma (PZZP) Alen Kiš prezentovao je prisutnima cilјeve i dostignuća SavaParks mreže i predstavio međunarodni projekat „Očuvanje staništa sliva reke Save kroz međunarodno upravlјanje invazivnim vrstama“ – SavaTIES. Tom prilikom je ukazao na ozbilјnost posledica koje na vlažna staništa nanosi širenje invazivnih vrsta.

Svetski dan vlažnih područja – Dan Ramsara se obeležava svake godine 2. februara, u znak sećanja na potpisivanje „Konvencije o zaštiti vlažnih područja i ptica močvarica“ (Ramsarska konvencija). Upozoravajući na činjenicu da se učestalost prirodnih nepogoda više nego udvostručila u poslednjih 35 godina i da je 90 odsto ovih katastrofa vezano za poplave, suše i nedostatak vode, moto obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja je „Očuvanjem vlažnih područja u borbi protiv klimatskih promena“.

sava_ties__04-2703-800-600-80-wm-right_bottom-100-watermarkpng

Be Sociable, Share!