Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Održana radionica u okviru Pilot projekta plavljenja Zasavice

U okviru Pilot projekta plavljenja Zasavice, 25. februara 2016. godine,  održana je prva radionica za sve strane zainteresovane za rešenje konflikta oko uspostavljanja adekvatnog vodnog režima na području Rezervata.

Nakon predstavljanja mogućih scenarija za unapređenje vodnog režima Zasavice, koji bi bili povoljni za unapređenje konzervacionog statusa  ugroženh vrsta sa međunarodnim statusom zaštite,  Predstavnici lokalnog stanovništva, JVP Vode Vojvodine, VPC Sava- Šabac, ribolovačkog društva “Karaš”, Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i Pokreta gorana Sremske Mitrovice imali su priliku da diskutuju o viziji budućeg rezervata i načinima za njeno ostvarenje.

Uprkos oprečnim interesima lokalnog stanovništva koje se bavi poljoprivredom i Upravljača rezervata, učesnici su uspeli da dođu do predloga za rešenje konflikta -  otkup kritičnih poljoprivrednih parcela koje su plavljenje tokom perioda visokih voda. Osim toga, tokom radionice je osnovan Odbor zainteresovanih strana koji će nadzirati projektne aktivnosti i pratiti implementaciju aktivnosti za rešenje vodnog konflikta u SRP  Zasavica.

???????????????????????????????

zasavica

Radionica “Dijalogom do kompromisa”

U okviru Zasavica FloPP – Pilot projekta plavljenja u SRP Zasavica, 25. februara 2016, sapočetkom u 10:00 časova, u prostorijama Vizitorkog centra Rezervata Zasavica održaće seradionica posvećena rešavanju problema vodnog režima Rezervata.

Cilj radionice je uspostavljanje dijaloga između svih zainteresovanih strana i iznalaženje kompromisnig rešenja za stvaranje optimalnih hidroloških uslova na dobrobit prirode ipoljoprivrednih aktivnosti lokalnog stanovništva.

Vaše učešće na radionici možete prijaviti u kancelariji Pokreta gorana Sremske Mitrovice(ulica Svetog Save 19), telefonom (022 614-300) ili E-mailom (zasavica@zasavica.org.rs).

Potpisivanje deklaracije, Novi Sad

Signing of the Declaration_Novi Sad