Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Sava Ties – Planiranje aktivnosti na pilot područjima

Specijalna pažnja DTP Sava TIES projekta posvećena je metodama upravljanja invazivnim vrstama biljaka u slivu reke Save, imajući u vidu da invazivne strane vrste pored toga što spadaju u jednu od najvećih globalnih pretnji bioraznolikosti, predstavljaju i veliku opasnost po ekologiju, ekonomiju i opšte zdravlje.

U skladu sa DTP Sava TIES radnim planom, u regionu će biti testirane različite metode za suzbijanje invazivnijih vaskularnih biljaka kako bi se utvrdila njihova uspešnost i iznos troškova potreban za to. Projektni konzorcijum je označio 7 pilot područja u 4 države kao ogledne površine na kojima će se uklanjanjati invazivne vrste. Ove ogledne površine se nalaze se unutar sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park „Ljubljansko barje“ (Slovenija), Park prirode „Lonjsko Polje“ (Hrvatska), Zaštićeni predeo „Odransko polje“ (Hrvatska), Nacionalni park „Una d.o.o. Bihać“ (Bosna i Hercegovina), Tišina (Bosna i Hercegovina), Specijalni rezervat prirode Zasavica (Srbija), Specijalni rezervat prirode Obedska bara (Srbija). (dalje…)

Predstavljanje Sava TIES projekta stručnoj javnosti

Projekat Sava TIES je predstavljen u Novom Sadu na Seminaru o invazivnim vrstama Srbije. U periodu od 2. do 4. decembra 2018. godine velik broj predavača i učesnika iz zemalja regiona okupio se sa ciljem razmene iskustava o invazivnim vrstama, trenutnoj sitaciji i aktivnostima u ovoj oblasti.

Seminar je organizovalo Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” iz Novog Sada. Na seminaru su učestvovali projektni partneri Centar za životnu sredinu (BiH) i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (RS) gde su brojnim učesnicima predstavili Sava TIES projekat. (dalje…)