Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Upoznajte invanzivne strane biljke – rod Reynoutria

U rod Reynoutria spadaju višegodišnje zeljaste biljke, sa jakim rizomom. Iz ovih rizoma razvijaju se izdanci koji mogu biti visoki preko 3 m i debeli oko 4 cm. Stabla su uspravna, šuplja i bez lišća na dnu. Listovi su veliki, široki, izduženi i ovalni. Cvetovi su poređani u metlice duge od 8 do 12 cm. Jedna biljka može imati oko 200.000 cvetova. Koren prodire u dubinu od 1 do 2 m i širi se. Ovo je uobičajen opis za nekoliko taksona iz ove grupe, koji su izuzetno slični i na kojima se primenjuju vrlo slične metode uklanjanja. U ovaj rod spadaju: Reynoutria japonica Houtt., Reynoutria sachalinensis (F. S. Petrop.) Nakai i T. Mori i njihov spontani i plodni hibrid Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtkova. Reynoutria sachalinensis (F. S. Petrop.) Nakai i T. Mori raste do 5 m u visinu. Ove biljke potiču iz istočne Azije. (više…)

Pronađene dve nove vrste insekata za rezervat

Obradom materijala od prošle godine utvrđene su dve nove vrste insekata za rezervat. Nove vrste insekata pripadaju grupi Diptera (dvokrilaca) i Mantoidea (bogomoljki). (više…)

7. sastanak partnera Sava TIES projekta

Pretposlednji sastanak projektnog tima održan je 23. februara 2021. godine. Ponovno je organizovan u virtuelnom izdanju zbog okolnosti prouzrokovanih globalnom pandemijom koronavirusom. Osim sastanka, 24. februara 2021. održana je četvrta regionalna radionica za razvoj i jačanje kapaciteta SavaParks mreže i treći trening s primerima dobrih praksa u upravljanju invazivnim stranim vrstama. Na radionici i treningu učestvovalo je više od trideset učesnika i članova mreže SavaParks. (više…)

Močvarna staništa i voda

Svetski dan vlažnih staništa obeležava se 2. februara, a ove godine tema je “Močvarna staništa i voda“ kojom se posebna pažnja posvećuje močvarama kao izvoru slatke vode. (više…)

Upoznaj invazivnu stranu vrstu – cigansko perje

Cigansko perje je zeljasta višegodišnja biljka robusne građe, visine od 80 do 150 cm. Ima razgranatu mrežu korenja koje je poput podanka (podzemne stabljike). Iz ovih delova vrlo uspešno rastu nove stabljike te je ova biljka izrazito uspešna u vegetativnom razmnožavanju. Cvetovi su maleni i skupljeni u velike cvatove lepog i slatkastog mirisa te krem do grimiznocrvene boje. Oprašuju ih insekti. Listovi su smešteni nasuprot i dugački od 15 do 25 cm. Cveta od juna do avgusta, a u jesen razvija plodove dugačke oko 8 cm koji podsećaju na papagaja. Potiče s istoka Severne Amerike. Unesena je u Evropu u 17. veku kao ukrasna biljka, a i danas se može naći u mnogim baštama. U literaturi se za Hrvatsku prvi put navodi u 19. veku. Prvenstveno se pojavljuje na staništima narušenog kvaliteta pod ljudskim delovanjem i gde nisu rasprostranjeni njeni prirodni konkurenti. Najviše se može naći na zapuštenim poljima i pašnjacima, uz doline reke, uz puteve i železničke pruge, na rečnim nasipima i slično. (više…)

Školska radionica o invazivnim stranim biljkama

Sa ciljem upoznavanja školaraca sa tematikom invazivnih stranih vrsta, održana je 11. decembra radionica na tu temu u osnovnoj školi Ive Andrića u Zagrebu. Deca četvrtog razreda su kroz igru i interaktivnu radionicu saznala šta su to invazivne strane biljke, koje rastu u njihovoj blizini i šta učiniti kada i ako ih pronađu. (više…)

Sastanak partnera SavaParks mreže – božićno izdanje

U predpraznično vreme uprkos globalnoj pandemiji izazvanoj koronavirusom održan je virtuelni sastanak članova SavaParks mreže. Na dvodnevnom sastanku održanom 7. i 8. decembra 2020. godine okupili su se predstavnici 20-ak članova mreže iz 13 različitih institucija i 5 zemalja. (više…)

Na Zasavici nađena retka biljka Sternbergia colchiciflora

Na Zasavici proslog vikenda je nadjena vrsta Sternbergia colchiciflora uz prilazni put od kampa ka nasem parkingu, gde je nadjeno 5 jedinki. Vrsta ide na suva stepska staništa, predstavlja postglacijalnu reliktnu vrstu lesnih stepa, u Srbiji je zaštićena i ranjiva (VU) vrsta. U Sremu je poznata za lesne terene Fruške gore i duž Dunava. Ovo je nova vrsta za rezervat i to je još jedna značajna vrsta za spisak. (više…)

6. sastanak partnera Sava TIES projekta

Od 5. do 7. oktobra, uprkos globalnoj pandemiji izazvanoj koronavirusom, uspešno je održan sastanak projektnih partnera i članova mreže SavaParks koju čini 20-ak članova iz 13 različitih institucija i 5 zemalja. Sastanak je održan putem virtuelne platforme, a učesnici su bili srećni što se barem na ovaj “novi normalni” način mogu okupiti, razmeniti informacije i iskustva. (više…)

Podizanje svesti o invazivnim stranim vrstama u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica.

U subotu 11. oktobra, u okviru Sava TIES projekta održan je događaj podizanja svesti o invazivnim stranim vrstama u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica.
Učesnici su bili studenti fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, a glavni cilj je bilo upoznavanje sa invazivnim vrstama Zasavice, ali i aktivnim merama zaštite biodiverziteta. Ovom prilikom održano je nekoliko prezentacija na temu kako invazivnih vrsta i njihovog značaja, tako i invazivnih vrsta koje se nalaze na području samog rezervata i načinima sprovođenja aktivnih mera zaštite biodiverziteta u njemu. (više…)